Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu các đề tài khoa học về biên soạn tiêu chuẩn về cốt sợi polymer composite
5/29/15 9:41 AM

Ngày 28/5/2015 tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu 02 đề tài khoa học biên soạn tiêu chuẩn TCVN do Viện Khoa học công nghệ chủ trì thực hiện, bao gồm: “Cốt polymer composite cho bê tông – yêu cầu kỹ thuật” – mã số TC118-14 và “Sử dụng cốt composite phi kim loại trong kết cấu bê tông và địa kỹ thuật” – mã số TC119-14. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch Hội đồng – TS. Nguyễn Trung Hòa phát biểu kết luận Hội nghị

Báo cáo Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ về 02 dự thảo tiêu chuẩn, thay mặt nhóm thực hiện đề tài, TS. Nguyễn Minh Long đã trình bày về tính sự cần thiết của các dự án nghiên cứu biên soạn tiêu chuẩn về cốt sợi polymer composite, khái quát về các nghiên cứu trong nước và nước ngoài, các tiêu chuẩn nước ngoài về loại vật liệu này. Qua khảo sát, nghiên cứu, nhóm đề tài đã quyết định lấy tiêu chuẩn Nga làm tiêu chuẩn cơ sở để chuyển dịch, biên soạn các dự thảo tiêu chuẩn TCVN “Cốt polymer composite cho bê tông – yêu cầu kỹ thuật” và “Sử dụng cốt composite phi kim loại trong kết cấu bê tông và địa kỹ thuật”.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn gốc, nhóm biên soạn đã xây dựng đề cương chi tiết, tiến hành biên dịch, biên tập, tham chiếu với các tiêu chuẩn của Nga và của Việt Nam để hoàn thành dự thảo các tiêu chuẩn TCVN theo đúng cấu trúc của tiêu chuẩn Việt Nam về sản phẩm vật liệu xây dựng.

Nhận xét về các dự thảo TCVN do nhóm nghiên cứu của Viện KHCN Xây dựng biên soạn, các chuyên gia phản biện và các thành viên của Hội đồng đều nhất trí với sự cần thiết phải ban hành các tiêu chuẩn này. Nhóm nghiên cứu đã bám sát tiêu chuẩn gốc để chuyển dịch, sử dụng các thuật ngữ phù hợp, dễ hiểu, cấu trúc dự thảo tiêu chuẩn phù hợp với quy định về tiêu chuẩn TCVN. Bên cạnh những mặt cơ bản đã đạt được, dự thảo các tiêu chuẩn còn một số chỗ chưa chính xác về số liệu và thuyết minh hình vẽ, và cần sửa đổi một số thuật ngữ chuyên ngành cho chính xác hơn. Trong phần thuyết minh các dự thảo tiêu chuẩn, việc nghiên cứu tình hình sử dụng sản phẩm này trong nước và nước ngoài còn sơ sài, tiêu chuẩn viện dẫn nhiều và còn trùng lặp. Các thành viên của Hội đồng cũng đề nghị Bộ Xây dựng sau khi chỉnh sửa, ban hành 2 tiêu chuẩn nói trên, cần nhanh chóng biên soạn và ban hành các tiêu chuẩn hướng dẫn thiết kế sử dụng cốt sợi polymer composite để các tiêu chuẩn trên phát huy được tác dụng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Trung Hòa nhất trí với các ý kiến của các thành viên Hội đồng về những nội dung cơ bản mà nhóm đề tài đã làm được, cũng như về việc có thể ban hành 02 tiêu chuẩn này.

TS. Nguyễn Trung Hòa cũng đồng tình với kiến nghị của các thành viên Hội đồng, và cho biết, tiêu chuẩn thiết kế đã được Bộ Xây dựng giao cho Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nghiên cứu biên soạn và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2015.

Về các dự thảo tiêu chuẩn trong khuôn khổ đề tài, TS. Nguyễn Trung Hòa đề nghị nhóm tác giả tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng để hoàn chỉnh các dự thảo tiêu chuẩn cũng như báo cáo thuyết minh, đồng thời kèm theo văn bản giải trình tiếp thu ý kiến, và nộp sản phẩm cho Bộ Xây dựng trong tháng 7/2015.

Cả hai đề tài đã được Hội đồng thông qua với kết quả xếp loại Khá.
 

Minh Tuấn
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE