Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài: “Điều tra, khảo sát và đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị - Giai đoạn 3”
5/6/15 9:15 AM

Ngày 5/5/2015, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu Nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát và đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị - Giai đoạn 3”. Đề tài do Viện Quy hoạch Môi trường Hạ tầng kỹ thuật đô thị - nông thôn (Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn quốc gia -VIUP) chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa - Vụ trưởng Vụ KHCN & Môi trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh buổi họp nghiệm thu

Báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu, ThS. Nguyễn Việt Dũng cho biết, thực hiện Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 2/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), Bộ Xây dựng đã giao cho VIUP thực hiện đề tài với mục tiêu: rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị; đánh giá tác động của BĐKH tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo các kịch bản BĐKH và nước biển dâng của Bộ Tài nguyên –Môi trường; đồng thời đề xuất các giải pháp ứng phó với BĐKH cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật (HTKT) đô thị.

Qua điều tra, khảo sát tại các địa phương thí điểm: Bát Xát (Lào Cai), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Hòa Vinh (Phú Yên), Kon Tum (Kon Tum) và Trần Đề (Sóc Trăng) theo 05 nội dung nghiên cứu (nền đất xây dựng, hệ thống hạ tầng cấp nước, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, hệ thống hạ tầng giao thông, hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn), nhóm tác giả đã kiến nghị một số giải pháp ứng phó BĐKH cho các đô thị ở Việt Nam theo vùng miền. Bên cạnh đó, các tác giả cũng tổng hợp mức độ tác động của BĐKH tới HTKT các đô thị Việt Nam trên cơ sở các nghiên cứu tại đô thị thí điểm qua hai giai đoạn trước.

Theo đánh giá và nhận xét chung của các thành viên Hội đồng, khối lượng công việc mà nhóm tác giả đã hoàn thành rất lớn, số liệu phong phú cho 15 địa phương thí điểm (qua 3 giai đoạn) trải rộng khắp đất nước; đặc biệt đây là những địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng hoặc có khả năng chịu ảnh hưởng đáng kể từ BĐKH và nước biển dâng, thuộc vùng ven biển cửa sông, vùng đồng bằng ngập lũ hoặc vùng núi chịu tác động của sạt lở, lũ quét. Tuy nhiên, Hội đồng cũng nhận định đây là đề tài tương đối khó, phạm vi nghiên cứu rộng, nên nhóm tác giả không thể tránh được những sai sót trong quá trình thực hiện. Để giúp nhóm tác giả hoàn chỉnh đề tài, Hội đồng đã đóng góp một số ý kiến thiết thực về bố cục, nội dung, cách trình bày, bảng biểu…

Tổng hợp các ý kiến của Hội đồng, TS. Nguyễn Trung Hòa đánh giá cao nỗ lực của nhóm tác giả; đề nghị nhóm hoàn chỉnh báo cáo kèm giải trình tiếp thu các ý kiến của Hội đồng trước tháng 6/2015. Đề tài đã được Hội đồng nhất trí thông qua với kết quả xếp loại Khá.


Phòng TT-TL


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE