Kết quả nghiên cứu KHCN
 
Nghiệm thu đề tài: Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong
2/5/15 9:11 AM

Chiều ngày 4/2/2015, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài “Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong” mã số TC 31-12 do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng chủ trì thực hiện. TS. Nguyễn Trung Hòa – Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo Báo cáo của TS. Lê Minh Long – Chủ nhiệm đề tài thì hiện nay, chủ trương nhà nước là khuyến khích áp dụng gạch không nung, trong đó có bê tông tổ ong rất thân thiện với môi trường dùng để làm kết cấu bao che, ngăn che và ngày càng phổ biến rộng rãi tại Việt Nam. Tuy nhiên, Tiêu chuẩn TCVN 5573:1991 trước đây và TCVN 5573:2011 mới đây là các tiêu chuẩn áp dụng chung cho kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép nói chung mà chưa chi tiết hóa cho việc sử dụng gạch bê tong tổ ong làm kết cấu bao che, ngăn che. Ngoài ra, công tác thi công và nghiệm thu kết cấu gạch đá hiện nay đang áp dụng TCVN 4085:2011 được chuyển dịch từ Tiêu chuẩn của Nga. Vì vậy, để có thể áp dụng gạch được sản xuất từ bê tông tỏ ong vào thực tế một cách thuận lợi, việc biên soạn một tiêu chuẩn dùng để thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu gạch sử dụng bê tông tổ ong thực sự cần thiết.
Xuất phát từ thực tế trên, Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường – BXD đã giao nhiệm vụ cho Viện Khoa học Công nghệ xây dựng tiến hành biên soạn Tiêu chuẩn: Thiết kế, thi công và nghiệm thu kết cấu khối xây bằng gạch bê tông tổ ong.

Trên cơ sở các nội dung của Tiêu chuẩn Nga CTO 501-52-01-2007, nhóm biên soạn đã tiến hành xây dựng đề cương chi tiết, thu thập các tiêu chuẩn trong và ngoài nước có liên quan đến nội dung của Tiêu chuẩn CTO 501-52-01-2007, đồng thời, lựa chọn ra các nội dung phù hợp, liên quan tới các yêu cầu về tính toán, thiết kế, cấu tạo và các lưu ý khi thi công kết cấu gạch đá sử dụng bê tông tổ ong để biên soạn thành nội dung Tiêu chuẩn áp dụng cho Việt Nam, đảm bảo phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 5573:2011 và TCVN 5574:2012. Ngoài ra, nhóm biên soạn còn tham khảo thêm các tiêu chuẩn của Việt Nam về gạch bê tông và vữa xây, trát để làm căn cứ biên soạn các nội dung trong Tiêu chuẩn mới này.

Các ủy viên phản biện và thành viên Hội đồng đều đánh giá rất cao tầm quan trọng của đề tài, nhóm đã biên soạn được một bản Tiêu chuẩn công phu, chi tiết, nội dung dễ hiểu, hướng dẫn cụ thể, dễ áp dụng. Tuy nhiên, thành viên Hội đồng đều nhất trí cho rằng, Tiêu chuẩn này không nên chỉ giới hạn phạm vi áp dụng trong nhà ở và công trình công cộng, mà nên áp dụng cho cả công trình công nghiệp, đồng thời nên phân loại rõ các loại gạch nêu trong đề tài. Ngoài ra, nhóm biên soạn cũng nên tính toán lại tiêu chuẩn về độ ẩm của viên gạch khi xây.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Trung Hòa cho rằng, việc biên soạn Tiêu chuẩn là một việc khó khăn, nhất là trong điều kiện có những khác biệt về vật liệu, mặc dù nhóm biên soạn đã rất nỗ lực, nhưng cũng không tránh khỏi một số thiếu sót. Nhóm biên soạn cần tiếp thu ý kiến của ủy viên phản biện và Hội đồng, đồng thời tiến hành bổ sung, hoàn thiện đề tài cho phù hợp với tình hình thực tế.

Hội đồng bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại khá.


Hoàng Đại Hải


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE