Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 170/QĐ -TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025.

Số văn bản 170
Ký hiệu văn bản QĐ-TTg
Ngày ban hành 8/2/2012
Ngày có hiệu lực 8/2/2012
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Hoàng Trung Hải
Trích yếu Quyết định số 170/QĐ -TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy hại đến năm 2025.
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị
Tệp đính kèm: CP-170-QD-TTG_08022012.pdf