Nội dung Văn bản pháp quy

Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003.

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Luật này, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Số văn bản 16
Ký hiệu văn bản 2003/QH11
Ngày ban hành 26/11/2003
Ngày có hiệu lực 1/7/2004
Ngày hết hiệu lực 2015-01-01 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Luật Xây dựng
Cơ quan ban hành Quốc hội
Phân loại Luật
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 15403.DOC