Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 545/QĐ-BXD ngày 16/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng năm 2018

Số văn bản 545
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 16/6/2017
Ngày có hiệu lực 16/6/2017
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Lê Quang Hùng
Trích yếu Quyết định số 545/QĐ-BXD ngày 16/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng năm 2018
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_545-QD-BXD_16062017.signed.pdf