Nội dung Văn bản pháp quy

Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.

Số văn bản 04
Ký hiệu văn bản 2015/TT-BXD
Ngày ban hành 3/4/2015
Ngày có hiệu lực 19/5/2015
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Cao Lại Quang
Trích yếu Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_04-2015-TT-BXD_03042015_Phu luc 2.signed.pdf

BXD_04-2015-TT-BXD_03042015_Phu luc 1.signed.pdf

BXD_04-2015-TT-BXD_342015.signed.pdf