Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 782/QĐ-BXD ngày 07/07/2014 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế.

Số văn bản 782
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 7/7/2014
Ngày có hiệu lực 7/7/2014
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Trịnh Đình Dũng
Trích yếu Quyết định số 782/QĐ-BXD ngày 07/07/2014 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_782-QD-BXD_07072014_Phu luc.doc

BXD_782-QD-BXD_07072014_Chuong trinh hanh dong.doc

BXD_782-QD-BXD_07072014.doc