Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 658/QĐ-BXD ngày 16/06/2014 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014.

Số văn bản 658
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 16/6/2014
Ngày có hiệu lực 16/6/2014
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Trần Nam
Trích yếu Quyết định số 658/QĐ-BXD ngày 16/06/2014 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_658-QD-BXD_16062014_Phu luc.doc

BXD_658-QD-BXD_16062014.doc