Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 388/QĐ-BXD ngày 21/04/2014 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu các lĩnh vực ngành Xây dựng giai đoạn 2013 - 2020.

Số văn bản 388
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 21/4/2014
Ngày có hiệu lực 21/4/2014
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Trịnh Đình Dũng
Trích yếu Quyết định số 388/QĐ-BXD ngày 21/04/2014 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu các lĩnh vực ngành Xây dựng giai đoạn 2013 - 2020.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: BXD_388-QD-BXD_21042014_PL2.doc

BXD_388-QD-BXD_21042014_PL1.doc

BXD_388-QD-BXD_21042014.doc