Tin hoạt động
 
Cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
4/18/18 3:17 PM

Ngày 17/4, Bộ Xây dựng đã có công văn 49/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ về việc cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án. 

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì “Giám đốc quản lý dự án là người được Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn quản lý dự án phân công là người đứng đầu để thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án một dự án đầu tư xây dựng cụ thể”. Giám đốc quản lý dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2017). Yêu cầu về năng lực hoạt động xây dựng này chỉ áp dụng đối với chức danh Giám đốc quản lý dự án, không áp dụng đối với chức danh Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp ông có nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án thì nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ để được xét cấp theo quy định.

Ông Lê Minh Cường có thể tham khảo quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Phụ lục 1 Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng để nắm rõ về vị trí, nhiệm vụ của các chức danh nêu trên trong tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 49/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_49-BXD-HDXD_17042018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE