Tin hoạt động
 
Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu để thực hiện các hạng mục khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai
1/2/18 3:50 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 2990/BXD-HĐXD hướng dẫn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện các hạng mục khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai 

Theo đó, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuân thủ theo quy định pháp luật về Đấu thầu.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng, đối với công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách thì quản lý đầu tư xây dựng công trình thực hiện như sau:

Người quyết định đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách tự quyết định về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng và hình thức quản lý dự án; tự tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng, giám sát thi công và nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng;

Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng 2014;

Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép người quyết định đầu tư xây dựng công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, có tính cấp bách quyết định hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư quyết định, chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng và được giao thầu (không thông qua lựa chọn nhà thầu) từ giai đoạn lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng cho đến giai đoạn hoàn thành đưa công trình vào khai thác, sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2990/BXD-HĐXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE