Tin hoạt động
 
Hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam
1/2/18 3:38 PM

 Bộ Xây dựng đã có công văn 193/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Shanghai Yuanda Aluminum Industry Engineering Co., Ltd việc cấp giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Theo giải trình của Công ty Shanghai Yuanda Aluminum Industry Engineering Co., Ltd tại Đơn đề nghị nêu trên thì phạm vi công việc “mua sắm, gia công, xuất khẩu và vận chuyển trong nội địa cũng như vận chuyển hàng tới cảng được chỉ định tại Việt Nam” không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam và Quyết định số 03/2012/QĐ-TTg ngày 16/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg. Do đó, Công ty Shanghai Yuanda Aluminum Industry Engineering Co., Ltd không phải thực hiện xin cấp giấy phép thầu xây dựng theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 193/BXD-HĐXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE