Tin hoạt động
 
Hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Chung cư CTU Home thuộc Khu nhà ở Cán bộ - Giáo viên Trường Đại học Cần Thơ
11/3/17 4:36 PM

Ngày 13/10/2017, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Chung cư CTU Home thuộc Khu nhà ở Cán bộ - Giáo viên Trường Đại học Cần Thơ do Công ty TNHH MTV Khoa học – Công nghệ thuộc Trường Đại học Cần Thơ làm chủ đầu tư (gọi tắt là “Dự án”). Theo đó, Dự án có áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài trong hồ sơ thiết kế và sử dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu mới chủ yếu lần đầu áp dụng tại thành phố Cần Thơ. 

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có công văn 2624/BXD-HĐXD ngày 03/11/2017 trà lời như sau :

Về các nội dung nêu trên, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ căn cứ Điều 6 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng để thực hiện thẩm định Dự án theo quy định.

Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện năng lực phù hợp để ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc hướng dẫn chủ đầu tư tập hợp hồ sơ trình Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng để thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2624/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2624-BXD-HDXD_03112017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE