Tin hoạt động
 
Chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
10/31/17 4:32 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 157/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. 

Sau khi nhận được Văn bản số 1438/SXD-QLXD của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, để phù hợp với số lượng, nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân, Sở Xây dựng địa phương có thể tổ chức sát hạch theo tổ chức hoặc theo khu vực (quận, huyện, thị xã,…) khác nhau trên địa bàn. Do vậy, việc quy định chi phí đi lại, lưu trú, phòng nghỉ của cá nhân tham gia tổ chức sát hạch tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng là cần thiết. Mức chi cụ thể do Thủ trưởng đơn vị quyết định trên cơ sở thực tế địa phương và phù hợp với quy định chế độ công tác phí hiện hành. Để đảm bảo nguyên tắc bù đắp chi phí theo quy định, trường hợp Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên không sử dụng đến các khoản chi phí này thì có thể xây dựng và công bố mức thu chi phí sát hạch phù hợp với điều kiện địa phương trên cơ sở các khoản chi phí phục vụ tổ chức sát hạch và mức thu không vượt quá mức thu quy định tại Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng.

Các cá nhân tham gia tổ chức sát hạch đã được chi trả công tác phí theo quy định, đồng thời chi phí cho các hoạt động phục vụ sát hạch đã được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 3 Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng nên việc bổ sung chi phí thù lao cho cá nhân tham gia tổ chức sát hạch, các khoản chi phí khác liên quan đến tổ chức sát hạch là không phù hợp.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 157/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_157-BXD-HDXD_24102017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE