Tin hoạt động
 
Hướng dẫn thủ tục xây dựng công trình
9/25/17 4:30 PM

Ngày 28/8/2017, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội đã có ăn bản số 212a/CV-NCHN xin ý kiến Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn về thủ tục xây dựng công trình Nhà ở cao tầng CT6 tại khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Bộ Xây dựng đã có công văn 137/BXD-HĐXD ngày 22/9/2017 trả lời như sau: 

1. Về thẩm định, phê duyệt thiết kế:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 166 Luật Xây dựng năm 2014 thì các hoạt động tiếp theo chưa được thực hiện thì thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, thiết kế xây dựng đã được phê duyệt trước ngày 01/01/2015 thì không phải thẩm định, phê duyệt lại.

Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng (nếu có) được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014.

2. Về giấy phép xây dựng: Khu đô thị mới Dương Nội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 26/12/2007 và điều chỉnh tại Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 02/7/2008. Công trình nhà ở cao tầng CT6 thuộc khu đô thị mới Dương Nội được khởi công xây dựng ngày 09/4/2012 (theo văn bản thông báo khởi công công trình số 86/2012/CV-NCHN ngày 06/4/2012 của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội gửi Sở Xây dựng thành phố Hà Nội) do đó theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và Khoản 2 Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, công trình thuộc đối tượng không yêu cầu cấp giấy phép xây dựng và đã khởi công xây dựng trước ngày 01/01/2015 thì được tiếp tục xây dựng.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 137/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_137-BXD-HDXD_22092017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE