Tin hoạt động
 
Hướng dẫn giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực
9/25/17 4:22 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 133/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Tư vấn Quản lý dự án Vinacomin thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án chuyên ngành, khu vực. 

Căn cứ Khoản 1 Điều 66 Luật Xây dựng năm 2014 quy định “Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ thống thông tin công trình và các nội dung cần thiết khác được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Như vậy, khi chủ đầu tư ủy thác cho Ban QLDA chuyên ngành, khu vực có đủ điều kiện năng lực để thực hiện các công việc như (lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, giám sát thi công xây dựng) thì các công việc này thuộc phạm vi của hợp đồng ủy thác quản lý dự án.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 133/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_133-BXD-HDXD_11092017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE