Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Tổng Công ty Khoáng sản - TKV về giấy phép xây dựng công trình
3/17/17 2:24 PM

Ngày 15/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 38/BXD-HĐXD hướng dẫn Tổng Công ty Khoáng sản - TKV về giấy phép xây dựng công trình. 

Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận đầu tư số 12 121 000 453 ngày 13/02/2015; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu luyện kim Bát Xát tại Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 24/3/2014; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 2738/QĐ-TKV ngày 24/12/2014.

Theo giải trình tại văn bản số 381/VIMICO-BMRLĐ nêu trên, địa điểm xây dựng các công trình của Dự án thuộc khu vực xã nông thôn miền núi (ngoài đô thị).

Như vậy, trường hợp các công trình xây dựng của Dự án thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị thì các công trình này thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Tổng Công ty Khoáng sản - TKV nghiêm chỉnh chấp hành các quy định khác của pháp luật về xây dựng, pháp luật có liên quan và quy hoạch được duyệt.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 38/BXD-HĐXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE