Tin hoạt động
 
Cung cấp thông tin của dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại nước CHDCND Lào
3/31/17 10:08 AM

Ngày 31/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 46/BXD-HĐXD gửi Công ty TNHH Đại chúng TTCL về việc cung cấp thông tin của dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại nước CHDCND Lào.

Theo quy định của pháp luật về xây dựng của Việt Nam, đối với Dự án, gói thầu thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC, nhà thầu được lựa chọn có trách nhiệm lập, trình chủ đầu tư tài liệu thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở để được thẩm định và phê duyệt, phù hợp với các thoả thuận của Hợp đồng EPC được ký kết.

Trong quá trình thực hiện Dự án khai thác và chế biến muối mỏ tại CHDCND Lào, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 74/BXD-HĐXD ngày 15/01/2016 thống nhất với đề nghị của Bộ Công thương (là Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) về việc xem xét uỷ quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật của gói thầu EPC thuộc dự án cho Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (chủ đầu tư) trên cơ sở bảo đảm sự phù hợp với pháp luật về xây dựng của CHDCND Lào. Như vậy, việc phê duyệt các tài liệu thiết kế xây dựng của dự án tuỳ thuộc vào quyết định phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt thiết kế xây dựng của Bộ Công thương theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình thì việc thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng có thể được thực hiện đối với từng phần, bộ phận công trình hoặc toàn bộ công trình, dự án. Như vậy, trong trường hợp pháp luật của CHDCND Lào không có quy định khác thì Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có thể xem xét tổ chức thẩm định, phê duyệt từng phần thiết kế xây dựng công trình do nhà thầu đệ trình phù hợp với tiến độ và quy trình thực hiện đã được thoả thuận trong hợp đồng
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 46/BXD-HĐXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_46-BXD-HDXD_31032017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE