Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị Thịnh Phát Land giấy phép xây dựng công trình
3/24/17 12:33 PM

Ngày 13/3/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 37/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị Thịnh Phát Land giấy phép xây dựng công trình.

1. Dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 6353/ỌĐ-UBND ngày 18/11/2016; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chấp thuận tổng mặt bằng phương án kiến trúc tại văn bản số 6133/QHKT-TMB-PAKT-(P1) ngày 18/10/2016 và chấp thuận điều chỉnh phương án kiến trúc tại văn bản số 261/QHKT-PAKT ngày 16/01/2017 với chỉ tiêu công trình nhà ở thấp có ký hiệu từ M1 - M8 như sau:

- Mẫu nhà ký hiệu M1: Công trình cao 3 tầng + 01 lửng + 01 tum, diện tích xây dụng khoảng 305,7 m2.

- Mẫu nhà ký hiệu M2: Công trình cao 3 tầng + 01 lửng + 01 tum, diện tích xây dựng khoảng 312,4 m2.

- Mẫu nhà ký hiệu M3: Công trình cao 3 tầng + 01 lửng + 01 tum, diện tích xây dựng khoảng 378 m2.

- Mẫu nhà ký hiệu M4, M8: Công trình cao 3 tầng + 01 tum, diện tích xây dựng khoảng 245,1 m2.

|- Mẫu nhà ký hiệu M5: Công trình cao 3 tầng + 01 tum, diện tích xây dựng khoảng 277,4 m2.

- Mẫu nhà ký hiệu M6, M7: Công trình cao 3 tầng + 01 tum, diện tích xây dựng khoảng 244,3 m2.

Do đó các công trình nhà ở thấp tầng thuộc Dự án có quy mô dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500 m2 thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

2. Đối với các công trình nhà văn hóa, công trình công cộng dịch vụ và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật nội bộ, cây xanh sân vườn phụ trợ thì việc cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Các công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014.

Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Công ty TNHH Một thành viên đầu tư phát triển nhà và đô thị Thịnh Phát Land nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật có liên quan và quy hoạch tổng mặt bằng được duyệt.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 37/BXD-HĐXD.
 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_37-BXD-HDXD_13032017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE