Tin hoạt động
 
Phân loại công trình trong điều chỉnh giấy phép xây dựng
3/2/17 11:03 AM

Ngày 24/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 29/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về phân loại công trình trong điều chỉnh giấy phép xây dựng. 

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2016 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng thì công trình xây dựng được phân thành 06 loại, trong đó công trình công nghiệp có nhiều loại như nhà máy sản xuất các loại gạch, cấu kiện; các loại nhà kho chứa,… Đối với trường hợp nhà máy sản xuất các loại gạch, theo dây chuyền công nghệ sản xuất có thể có xưởng phơi gạch mộc, xưởng chứa than, xưởng bao che lò sấy, nung,... Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài Chính thì đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ là “nhà xưởng của cơ sở sản xuất; nhà kho, nhà ăn, nhà để xe của cơ sở sản xuất, kinh doanh”. Với các quy định nêu trên thì các công trình của nhà máy sản xuất gạch (bao gồm xưởng sản xuất, nhà kho, nhà phơi gạch, nhà điều hành, nhà ăn,…) hoặc nhà chứa thanh long được coi là nhà kho chứa của cơ sở kinh doanh thì cũng không phải nộp lệ phí trước bạ.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 29/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_29-BXD-HDXD_24022017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE