Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực thủ tục xây dựng công trình
3/20/17 8:25 AM

Ngày 20/3, Bộ Xây dựng đã có công văn 40/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngân Lực thủ tục xây dựng công trình. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng, nếu công trình xây dựng đã được khởi công xây dựng trước ngày 01/01/2015 sau khi được thẩm định thiết kế điều chỉnh (nếu có) không làm thay đổi các nội dung quy định tại Điều 90 Luật Xây dựng năm 2014 thì được tiếp tục xây dựng mà không phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Theo quy định tại Điều 61 và Điều 84 Luật Xây dựng năm 2014, nếu Dự án điều chỉnh lại thiết kế xây dựng mà có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng năm 2014.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 40/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_40-BXD-HDXD_20032017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE