Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Công ty Xăng dầu Lào Cai về thủ tục cấp giấy phép xây dựng
2/24/17 9:24 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 17/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Xăng dầu Lào Cai về thủ tục cấp giấy phép xây dựng. 

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 217/TD-PCCC ngày 18/10/2016 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lào Cai; Quyết định số 1230/PLXLC-QĐ-CT ngày 09/11/2016 của Công ty Xăng dầu Lào Cai về việc phê duyệt thiết kế - tổng dự toán công trình cửa hàng xăng dầu Tả Phời, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai; Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 333/HĐHTKD ngày 16/11/2016 giữa Công ty cổ phần xây dựng Việt Thái và Công ty Xăng dầu Lào Cai đã xác định Công ty Xăng dầu Lào Cai là chủ đầu tư, do vậy Công ty có thể đại diện chủ đầu tư để nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình cửa hàng kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 17/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_17-BXD-HDXD_23012017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE