Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Lào về giấy phép xây dựng công trình
2/24/17 9:19 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 11/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Lào về giấy phép xây dựng công trình. 

Theo đó, dự án công trình thủy điện Nậm Giải tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An (gọi tắt là các Dự án) đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 0654768347 chứng nhận lần đầu ngày 15/7/2016; Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) tổng mặt bằng công trình và Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu vực đầu mối, khu tháp điều áp, cửa ra hầm, đường ống áp lực, nhà máy và khu quản lý vận hành - Công trình thủy điện Nậm Giải tại Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 02/6/2016; Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 10855/QĐ-BCT ngày 28/11/2014; Sở Công Thương thông báo kết quả thẩm định thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công tại văn bản số 394/SCT-QLNL ngày 15/11/2016.

Theo giải trình tại văn bản số 23/CV.VILAINCO nêu trên, địa điểm xây dựng các công trình của Dự án thuộc khu vực xã nông thôn miền núi biên giới đặc biệt khó khăn (ngoài đô thị).

Như vậy, nếu các công trình xây dựng của Dự án thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt thì các công trình này thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm k Khoản 2 Điều 89 Luật,Xây dựng năm 2014.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 11/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_11-BXD-HDXD_16012017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE