Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh một số nội dung về quản lý nhà nước trong quản lý đầu tư xây dựng công trình
2/22/17 2:03 PM

Ngày 22/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 314/BXD-HĐXD hướng dẫn Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh một số nội dung về quản lý nhà nước trong quản lý đầu tư xây dựng công trình. 

Theo đó, hạng mục công trình hồ sinh học xử lý bổ sung nước thải, chỉ thị sinh học và kiểm soát sự cố thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong công trình xử lý nước thải công nghiệp. Căn cứ diện tích của hồ sinh học và bể lọc ngầm thì công trình có quy mô nhỏ hơn cấp 2. Do vậy, thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng hạng mục công trình này thuộc thẩm quyền của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Tùy thuộc quy mô, tính chất của công trình, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường bổ sung do Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh làm chủ đầu tư phù hợp với Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 314/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_314-BXD-HDXD_22022017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE