Tin hoạt động
 
Hướng dẫn Công ty Tanseisha Co.,Ltd hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng của Công ty Tanseisha Co.,Ltd
2/20/17 10:55 AM

Ngày 20/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 288/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty Tanseisha Co.,Ltd hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng của Công ty Tanseisha Co.,Ltd. 

Dự án đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Quyết định số 1094/QĐ-VHL ngày 24/7/2014.

Thiết kế và dự toán xây dựng các hạng mục công trình của Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” đã được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng thẩm định tại văn bản số 655/HĐXD-KSTK ngày 7/7/2015.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục công trình tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc của Dự án thành phần 5 ‘Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam được phê duyệt tại Quyết định số 243/QĐ-TTVTQG ngày 11/8/2015.

Căn cứ nhiệm vụ của Tư vấn thiết kế tại Phụ lục 01 - Quyết định số 138/QĐ-VTQG ngày 20/4/2016 của Giám đốc trung tâm Vệ tinh Quốc gia về việc phê duyệt đề cương và dự toán các gói thầu TV31-DATP5, TV32-DATP5 của Dự án thành phần 5 “Cơ sở vật chất II” thuộc Dự án Trung tâm vũ trụ Việt Nam thì công việc của Công ty được giao để thực hiện không thuộc đối tượng phải thực hiện xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 288/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_288-BXD-HDXD_20022017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE